Chat With
 
         

Earn FREE Phone Sex Credits INSTANTLY By Writing Sexy Stories!  Click here for more details.

Shout Board Posts


  Fresh off the Boat Tran

Hi my name is Tran i am fresh off the boat from Thailand. I am just learning the english language and ready to serve any of you American Men. I have been serving all my life since I was abducted from my family and taking to a sweat shop to work as a very young girl and had to also do tricks with men and a very young age. Tran (Thai...

Free Phone Sex

93 Calls, 31 Friends

1 (844) 702-5060 extension: 51554 $1.75 Min.       

Fresh off the Boat Tran Full Profile

Hi my name is Tran i am fresh off the boat from Thailand. I am just learning the english language and ready to serve any of you American Men. I have been serving all my life since I was abducted from my family and taking to a sweat shop to work as a very young girl and had to also do tricks with men and a very young age.

Tran

(Thai Language)
S̄wạs̄dī c̄hạn chụ̄̀x thrān c̄hạn kảlạng xxk reụ̄x cāk pratheṣ̄thịy c̄hạn pheīyng khæ̀ reīyn rū̂ p̣hās̄ʹā xạngkvs̄ʹ læa phr̂xm thī̀ ca h̄ı̂ brikār dı «k̄hxng khuṇ p̄hū̂chāy xmerikạn c̄hạn dị̂ rạb chı̂ chīwit k̄hxng c̄hạn tậngtæ̀ c̄hạn t̄hūk lạkphā tạw cāk khrxbkhrạw k̄hxng c̄hạn læa pị thī̀ r̂ān h̄engụ̄̀x thảngān pĕn dĕk s̄āw læa yạng t̂xng thả thekhnikh kạb p̄hū̂chāy læa xāyu yạng n̂xy māk..

Tran


Chat

Title: 45 Minute Phone call

Click Here to Order This Call

Description: you know you love good pussy

Price: $55.00


Chat

Title: 30 Minute Phone call

Click Here to Order This Call

Description: 30 minutes of me love you long time

Price: $45.00


Chat

Title: 20 Minute Phone call

Click Here to Order This Call

Description: 20 minutes for you to rape me

Price: $30.00


Chat

Title: 15 Minute Phone call

Click Here to Order This Call

Description: 15 minutes of long suckiong

Price: $20.00


Chat

Title: 10 Minute Phone call

Click Here to Order This Call

Description: 10 minutes of Thai pleasure

Price: $12.50


Chat

Title: 5 Minute Phone call

Click Here to Order This Call

Description: 5 minutes with me

Price: $8.00

About Me

Call Me Pay Per Minute or Block Time
1 (844) 702-5060 extension: 51554 $1.75 Min.

Note from SINCats.com: All Calls are Fantasy Based for Entertainment only and you must be 18 years or older.

Hi my name is Tran i am fresh off the boat from Thailand. I am just learning the english language and ready to serve any of you American Men. I have been serving all my life since I was abducted from my family and taking to a sweat shop to work as a very young girl and had to also do tricks with men and a very young age. Tran (Thai Language) S̄wạs̄dī c̄hạn chụ̄̀x thrān c̄hạn kảlạng xxk reụ̄x cāk pratheṣ̄thịy c̄hạn pheīyng khæ̀ reīyn rū̂ p̣hās̄ʹā xạngkvs̄ʹ læa phr̂xm thī̀ ca h̄ı̂ brikār dı «k̄hxng khuṇ p̄hū̂chāy xmerikạn c̄hạn dị̂ rạb chı̂ chīwit k̄hxng c̄hạn tậngtæ̀ c̄hạn t̄hūk lạkphā tạw cāk khrxbkhrạw k̄hxng c̄hạn læa pị thī̀ r̂ān h̄engụ̄̀x thảngān pĕn dĕk s̄āw læa yạng t̂xng thả thekhnikh kạb p̄hū̂chāy læa xāyu yạng n̂xy māk.. Tran

Free Phone Sex


 

Comments